สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 54 (ทั้ง 76 จังหวัด) รูปขยาย


สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2550

สถิติปัญหาด้านมลพิษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 54 (ทั้ง 76 จังหวัด) (ทั้ง 76 จังหวัด) [pdf : 39.3 KB]

สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม