สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน พ.ศ. 2555
1. MENU 1: แจ้งเหตุฉุกเฉิน


2. MENU 2: แจ้งเรื่องร้องทุกข์


3. MENU 3: วิธีระงับอุบัติภัยสารเคมี


4. MENU 4: ฐานข้อมูลเคมีภัณฑ์


5. MENU 5 : ศูนย์บริการประชาชน


เดือน\Menu 1 2 3 4 5 ทั้งหมด
มกราคม 12 30 2 3 19 66
กุมภาพันธ์ 16 25 3 1 15 60
มีนาคม 32 36 8 6 25 107
เมษายน 12 24 4 1 13 54
พฤษภาคม 19 30 11 6 28 94
มิถุนายน 16 27 7 5 28 83
กรกฎาคม 21 31 7 3 31 93
สิงหาคม 8 30 3 4 10 55
กันยายน 15 31 6 3 16 71
ตุลาคม 20 47 6 2 17 92
พฤศจิกายน 18 36 8 4 25 91
ธันวาคม 7 25 4 2 14 52

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร 02 298 2404-7 โทรสาร 02 298 2404
sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)th