สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน พ.ศ. 2556
1. MENU 1: แจ้งเหตุฉุกเฉิน


2. MENU 2: แจ้งเรื่องร้องทุกข์


3. MENU 3: วิธีระงับอุบัติภัยสารเคมี


4. MENU 4: ฐานข้อมูลเคมีภัณฑ์


5. MENU 5 : ศูนย์บริการประชาชน


เดือน\Menu 1 2 3 4 5 ทั้งหมด
มกราคม 30 56 9 3 42 140
กุมภาพันธ์ 11 47 9 4 33 104
มีนาคม 15 55 3 1 23 97
เมษายน 8 15 1 0 9 33
พฤษภาคม 20 32 2 0 10 64
มิถุนายน 16 29 5 1 23 74
กรกฎาคม 17 33 5 1 16 72
สิงหาคม 13 25 5 1 17 61
กันยายน 6 26 4 2 9 47
ตุลาคม 38 50 5 3 28 124
พฤศจิกายน 11 28 0 1 8 48
ธันวาคม 18 49 5 1 30 103

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร 02 298 2404-7 โทรสาร 02 298 2404
sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)th