สถิติการใช้บริการของระบบ การรับแจ้งเหตุเรื่องร้องทุกข์และอุบัติภัย หรือ Hot Line 1650 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 ประจำเดือน พ.ศ. 2557
1. MENU 1: แจ้งเหตุฉุกเฉิน


2. MENU 2: แจ้งเรื่องร้องทุกข์


3. MENU 3: วิธีระงับอุบัติภัยสารเคมี


4. MENU 4: ฐานข้อมูลเคมีภัณฑ์


5. MENU 5 : ศูนย์บริการประชาชน


เดือน\Menu 1 2 3 4 5 ทั้งหมด
มกราคม 30 65 5 6 29 135
กุมภาพันธ์ 21 51 10 1 34 117
มีนาคม 38 107 9 9 66 229
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โทร 02 298 2404-7 โทรสาร 02 298 2404
sumetha(dot)w(at)pcd(dot)go(dot)th