ปัญหาน้ำเสียจากการเกษตรกรรม
ฟาร์มสุกร
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เพาะปลูกนาข้าว

ฟาร์มสุกร

ประเมินปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสุกร
- พ. ศ. 2559
- พ. ศ. 2560บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ประเมินปริมาณมลพิษจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- พ. ศ. 2557 น้ำจืด    น้ำกร่อย    ชายฝั่ง
- พ. ศ. 2558 25 ลุ่มน้ำ    รายจังหวัดเพาะปลูกนาข้าว

ประเมินปริมาณมลพิษจากการเพาะปลูก (นาข้าว)
- พ. ศ. 2559ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ
โทรศัพท์ 0 2298 2139 - 40 โทรสาร 0 2298 5380
E-mail : sunee(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th

 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกิดจากชายฝั่ง เกิดในทะเล น้ำมันรั่ว น้ำเปลี่ยนสี ขุดร่องน้ำ แท่นขุดเจาะ เหมืองแร่ ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว ท่าเรือ แหล่งกำเนิดมลพิษ มลพิษจากชุมชน มลพิษจากเกษตรกรรม มลพิษจากท่าเรือและสะพานปลา มลพิษจากการท่องเที่ยว มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ มลพิษจากการรั่วไหลของน้ำมัน มลพิษจากการขุดร่องน้ำ มลพิษจากการทำเหมืองแร่ในทะเล มลพิษจากปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีหรือขี้ปลาวาฬ