502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จัดอบรม "สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ" เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ

ข่าววันที่ 19 ม.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ มกราคม๒๕๖๐

คพ. จัดอบรม "สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ" เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดฝึกอบรม สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ เพื่อร่วมกันสืบสานกระทําความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฝึกอบรมให้อาสาสมัครป้องกันภัย มีความรู้ และแก้ไขอุบัติภัยจากสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยทั้ง ต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้มีการใช้สารเคมีอันตรายเพื่อการประกอบกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมปริมาณมากขึ้นทุกปีโดยนําเข้าสารเคมีส่วนใหญ่จากต่างประเทศ จึงอาจเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีบนทางหลวงในระหว่างการขนส่ง โดยจากสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และในปี 2559 มีเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษเกิดขึ้น จำนวน 25 ครั้ง สาเหตุหลักมาจากเพลิงไหม้โรงงานมากที่สุด การขนส่งสารเคมี และการลักลอบทิ้งกากของเสีย และจังหวัดที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด คือ จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

คพ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการสนับสนุนการจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี เห็นว่าการจัดการฝึกอบรมเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมี จึงจัดให้มีการฝึกอบรม เรื่อง สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ และ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิต่างๆ เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบ่งชี้ ชนิดสารเคมี การแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน และการสนับสนุนการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้เกิดความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสืบสานกระทําความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

การฝึกอบรม เรื่อง "สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ" จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ รับจำนวน 250 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 ติดต่อสอบถาม โทร.0 229802386-7,086 357 604

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม