502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ร่วมตรวจวัดเสียงท่อไอเสียของเด็กแว้นตามคำสั่ง คสช.

ข่าววันที่ 30 ม.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มกราคม๒๕๖๐

คพ. ร่วมตรวจวัดเสียงท่อไอเสียของเด็กแว้นตามคำสั่ง คสช.

คพ. ตรวจวัดเสียงดังจากท่อไอเสียของเด็กแว้นที่แข่งขันกันในพื้นที่สภ.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พบเสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 95 เดซิเบลเอ คิดเป็น ร้อยละ 52

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์จำนวนมากขับขี่แข่งขันก่อความเดือดร้อนรำคาญในทางสาธารณะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางสาธารณะ คพ. ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ตรวจวัดเสียงจากรถจักรยานยนต์ของเด็กแว้นที่ขับแข่งกันในพื้นที่ สภ.แสนสุข ซึ่งถูกจับกุมมาไว้ที่ สภ.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งของ คสช. ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจาการตรวจวัดเสียงดังจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ที่ถูกจับกุมทั้งหมดจำนวน 62 คัน พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 81.2-108.9 เดซิเบลเอ เสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 95 เดซิเบลเอ จำนวน 13 คัน จากที่ตรวจสอบได้ 25 คัน ส่วนที่เหลือบางคันสตาร์ทไม่ติด และบางคันไม่สามารถวัดความเร็วรอบตามที่กำหนดเนื่องจากเครื่องยนต์มีการดัดแปลง

โดยการดำเนินการหลังจากนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี คพ. และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันตรวจจับกุมเด็กแว้นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันบนถนน โดย คพ. จะตรวจวัดเสียงจากท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ถูกจับกุม หากเสียงดังเกินมาตรฐานจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 โดยออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่นำรถไปแก้ไขภายใน 30 วัน หากพ้น 30 วันแล้วยังไม่แก้ไขหรือตรวจวัดเสียงดังแล้วยังเกินมาตรฐานอยู่ จะมีคำสั่งห้ามใช้เด็ดขาดต่อไป ส่วนหน่วยงานอื่นก็จะพิจารณาบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัย และเพื่อให้ความคุ้มครองกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม