502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. อบรมอาสาป้องกันภัยสารเคมี เตรียมเผชิญเหตุอุบัติภัย

ข่าววันที่ 1 ก.พ. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๖๐

คพ. อบรมอาสาป้องกันภัยสารเคมี เตรียมเผชิญเหตุอุบัติภัย

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เตรียมพร้อม "สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ" เพื่อเป็นปฏิบัติบูชา ร่วมกันสืบสานกระทําความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝึกอบรมให้อาสาสมัครป้องกันภัย มีความรู้ และแก้ไขอุบัติภัยจากสารเคมีให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยทั้ง ต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและประชาชน ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้มีการใช้สารเคมีอันตรายเพื่อการประกอบกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมปริมาณมากขึ้นทุกปี โดยนําเข้าสารเคมีส่วนใหญ่ จากต่างประเทศ จึงอาจเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีบนทางหลวงในระหว่างการขนส่ง โดยจากสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และในปี ๒๕๕๙ มีเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษเกิดขึ้น จำนวน 25 ครั้ง สาเหตุหลักมาจากเพลิงไหม้โรงงานมากที่สุด การขนส่งสารเคมี และการลักลอบทิ้งกากของเสีย และจังหวัดที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด คือ จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปช่วยเหลือเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุอุบัติภัยต่างๆอย่างถูกต้อง มีความสามารถด้านการบ่งชี้ชนิดสารเคมี การแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน สนับสนุนการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และทําให้เกิดความปลอดภัยต้อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ อีกทั้งยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวต่อว่า คพ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านการสนับสนุนการจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี เห็นว่าการจัดการฝึกอบรมเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดผลกระทบจากอุบัติภัยสารเคมี จึงจัดอบรม ?สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ? แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุบัติภัยสารเคมีจากการขนส่ง มีผู้เข้าร่วมอบรม ๓๐๐ ท่าน ประกอบด้วย ๑) กองบังคับการตำรวจทางหลวง ๒) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓) หน่วยกู้ชีพ ๔) มูลนิธิต่าง ๆ ๕) หน่วยกองพลทหารปืนใหญ่ และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างมาก และจะมีการจัดเพิ่มในรุ่นต่อไป เพื่อให้ทุกภาคส่วนสืบสานกระทำความดี ปฏิบัติบูชาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม