502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ข่าววันที่ 20 ธ.ค. 60


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนดวัน เวลา เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ดังนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบชื่อ - นามสกุล
001นางสาวชนิกานต์ รอดมุ้ย
002นางสาวกันตพิมพ์ พานิชย์
003นางสาวปัญชุธร หุดากร
004นางสาววันวิสาข์ เศรษฐมาน
005นางสาวอุบล ใจหนัก
006นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล

2. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ทาง www.pcd.go.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ"

ประกาศรายชื่อ


ผู้ประสานงาน : ภัทธิราพร ชนะหา (pattiraporn(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม