502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่

ข่าววันที่ 29 ธ.ค. 60

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่90/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (ทีม SERT) พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม (ทีม SERT) พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากมีสถานการณ์เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล จะมีเจ้าหน้าที่ คพ. หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือประชาชนผู้พบเหตุสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน 1650

นางสุณี กล่าวว่า คพ. มีบทบาทภารกิจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย อุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย เหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม เหตุเพลิงไหม้คลังหรือโกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ซึ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน สถานประกอบการต่างๆ จะหยุดหรือลดการผลิตเพื่อให้พนักงานกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยว จะมีความเสี่ยงและมีเหตุการณ์เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่บ่อยครั้ง จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆ เข้มงวดด้านความปลอดภัยระมัดระวังในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการ ดูแลระบบเตือนภัยและการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติ เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ 0 2298 2065 - 69 โทรสาร 0 2298 5374


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม