502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ข่าววันที่ 30 ม.ค. 61


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------------------

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

เนื่องจากประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปดังกล่าวมีข้อความคลาดเคลื่อน จึงให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยแก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จากเดิม " - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมทางเคมี ทางเคมี" เป็น " -สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี" นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดประกาศ ฯ


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม