502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ.ตรวจสอบมลพิษรถยนต์ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าววันที่ 10 พ.ค. 61

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 28/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

คพ.ตรวจสอบมลพิษรถยนต์ จังหวัดเชียงใหม่
พบปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน ร้อยละ 12.5

คพ.ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ที่ระบายควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาคุณภาพอากาศ พบรถยนต์ระบายควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 12.5 พร้อมออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวและชำระค่าปรับ อีก 500 บาท

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองที่สูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม ? เมษายน ของทุกปี โดยสาเหตุเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้ยานพาหนะที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐานในเขตเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คพ. ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการดำเนินงานตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะที่ระบายมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐานโดยเฉพาะควันดำจากรถยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะบังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ไม่อาจนำรถยนต์ที่มีมลพิษเกินมาตรฐานมาใช้ในทาง จนกว่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์ และให้มีการระบายมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นางสุณี กล่าว่า ตั้งแต่เดือนมีนาคม ?เมษายน 2561 คพ. ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งด่านตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ที่ระบายควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานเดือนละ 1 สัปดาห์ โดยที่ผ่านมาได้สุ่มตรวจรถไปทั้งหมด จำนวน 363 คัน พบควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 46 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 และออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมต้องชำระค่าปรับตามพรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อีก 500 บาท

นางสุณี กล่าวว่า นอกจากการตรวจสอบตรวจจับรถยนต์ที่ระบายควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายแล้ว คพ. ต้องขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะ ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพปรกติ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ ให้คุณภาพอากาศดีขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม