502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ.เตือนเตรียมรับมือปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงฝนแรก

ข่าววันที่ 6 มิ.ย. 61

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 34/2561 วันที่ 29 พฤษภาคม2561

คพ.เตือนเตรียมรับมือปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงฝนแรก

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน เตือนประชาชนให้ระวัง เนื่องจากฝนแรกจะชะสิ่งปนเปื้อนต่างๆ จากแผ่นดินที่สะสมในช่วงฤดูแล้งลงสู่แหล่งน้ำ เช่น น้ำเสียที่ตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ำเสีย น้ำชะจากพื้นที่เกษตร น้ำฝนที่ชะกองวัสดุสารเคมีและวัตถุอันตรายต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้คุณภาพน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ความขุ่นและตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำอย่างรวดเร็วเป็นต้น ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ

นางสุณี กล่าว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนแรกเกิดขึ้นพบว่าแหล่งน้ำจะอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมเพิ่มมากขึ้นหรืออยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำประเภทที่ 4 สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรม ส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษก่อน ผลกระทบที่เกิดจากการชะล้างสิ่งปนเปื้อนจากแผ่นดินในช่วงฝนแรก ส่งผลให้น้ำมีความขุ่นและตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ทำให้กินอาหารน้อยลง ป่วย โดยเฉพาะปลาจะมีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือกจนทำให้ปลาตายได้คราวละมากๆในระยะเวลาอันสั้น หรือที่เรียกว่าอาการน็อคน้ำ (Fish kill)ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับมือกับช่วงฝนแรกที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้ด้วยการเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน และควรลดปริมาณอาหารหรืองดให้อาหารในวันที่ฝนตกเพื่อลดปริมาณ ของเสียในแหล่งน้ำ

นางสุณี กล่าว่า คพ.ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนในการป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงหน้าฝน โดยการจัดเก็บสารเคมี วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบ้านเรือน ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและพ้นน้ำ ดูแลบ่อเก็บกักน้ำเสีย/บ่อบำบัดน้ำเสียและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ไม่ให้เกิดการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากพบปัญหาน้ำเสียหรือสารเคมีรั่วไหลประชาชนผู้พบเหตุสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินมายังกรมควบคุมมลพิษผ่านทางสายด่วน 1650


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม