502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. จัดอบรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดเกาะสมุย

ข่าววันที่ 15 มิ.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 38/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

คพ. จัดอบรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดเกาะสมุย
พร้อมบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาธรรมชาติทางทะเล

คพ.เผยสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณเกาะสมุย ตั้งแต่ปี 2558 ? 2560 ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ ปัญหาเกิดจากน้ำเสียชุมชนและการท่องเที่ยว กำหนดจัดอบรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาด สร้างมีส่วนร่วมจัดการน้ำเสีย พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทางทะเล

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 จำนวน 8 จุด ได้แก่ท่าเรือเฟอรี่(ซีทราน), ท่าเรือหน้าอำเภอ, ตลาดแม่น้ำ(บ้านแม่น้ำ), อ่าวเฉวงน้อย, อ่าวเฉวง ,หาดละไม ระยะ 10 เมตร และ 500 เมตร และบ้านหัวถนน(อ่าวบางน้ำจืด) ระยะ 10 เมตร และ 100 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีและพอใช้ ทั้งนี้ พบว่ามีค่าคุณภาพน้ำทะเลไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ได้แก่ มีค่าฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส ไนเตรทและไนโตรเจน แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค ซึ่งเกิดจากชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม

นางสุณี กล่าวว่า เกาะสมุย เป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการเป็นจำนวนมากที่ก่อให้เกิดปัญหาการระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาดและทะเล คพ. จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้ ภายใต้โครงการ ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและแนวทางการควบคุมและแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐาน การลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามที่กฎหมายกำหนดกรณีที่ผลน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านมาตรฐาน การจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและ แนวทางแก้ไขตามหลักวิชาการแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ และเป็นช่องทางในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายหาดเกาะ สมุยให้มีความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสีย เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทางทะเล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

นางสุณี กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณชายหาดท่องเที่ยวหลายแห่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีปัญหาการปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดเกินมาตรฐาน ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาการระบายน้ำเสียลงสู่ชายหาดและทะเลจำนวนมาก คพ.จึงได้ดำเนินโครงการ ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมจัดการน้ำเสียจากกิจกรรมของตนเอง การให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อปรับปรุงแก้ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ และการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องถูกควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ชายหาดนำร่อง จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม