Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
วันที่ 25 ก.พ. 63

ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. 24 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. 24 ก.พ. 63
ข้อมูลสถานการณ์ PM2.5 (กทม.และปริมณฑล) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. 24 ก.พ. 63
รมว.ทส. สั่งการเด็ดขาด แก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 21 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 17 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 ก.พ. 63
ประกาศรายยชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 14 ก.พ. 63
ทส. รุกภาคเหนืองดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เร่งจัดทำกฎหมาย 13 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 12 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมโครงการ "ศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5" 12 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 12 ก.พ. 63
ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ เร่งนำไปใช้ปฏิบัติ 11 ก.พ. 63
Conclusion for the 1/B.E. 2563 Meeting of Plastic and Electronic Waste Management Sub-Committee 11 ก.พ. 63
Thailand State of Pollution 2019 11 ก.พ. 63
ทส. รุกให้อาคารภาครัฐเป็นต้นแบบจัดการน้ำเสีย 6 ก.พ. 63
ศูนย์อู่รถเอกชนกว่า 400 แห่ง พร้อมใจร่วม "โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5" 4 ก.พ. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 4 ก.พ. 63
คพ. ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้ 3 ก.พ. 63
คพ. ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. 3 ก.พ. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 1 ก.พ. 63 3 ก.พ. 63
ทส.ร่วมกับจ.สระบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพื้นที่ ต.หน้าพระลาน 3 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดกลั่นไนโตรเจน 3 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติ 3 ก.พ. 63
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำฯ 3 ก.พ. 63
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2563 30 ม.ค. 63
ปิดคาราวานสิ่งแวดล้อม มีรถจักรยานยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 1,114 คัน 27 ม.ค. 63
รัฐบาล มอบหมายให้ ทส.เผยแพร่แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" 27 ม.ค. 63
ทส. รุกงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดและร้านขายของชำและระดมความเห็นเร่งจัดทำกฎหมายจัดการพลาสติก 24 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล ประจำวันที่ 21 ม.ค. 63 ภาครัฐเร่งคลี่คลาย 21 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล ประจำวันที่ 21 ม.ค. 63 ภาครัฐเร่งคลี่คลาย 21 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 20 ม.ค. 63 21 ม.ค. 63
รายละเอียดและข้อเพิ่มเติมจากมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 21 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 19 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ดังนี้ 20 ม.ค. 63
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563 20 ม.ค. 63
กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. ดังนี้ 20 ม.ค. 63
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. 20 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 17 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ม.ค. 63
พร้อมแล้ว คาราวานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 16 ม.ค. 63
คพ.ร่วมตรวจวัดควันดำรถโดยสารไม่ประจำทางของสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย 16 ม.ค. 63
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 14 ม.ค. 63
คาราวานสิ่งแวดล้อม มีผู้รับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี กว่า 300 ราย 13 ม.ค. 63
ประชาชนส่งคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กว่า 3 ตัน 10 ม.ค. 63
ภาครัฐเตรียมป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเข้มข้น ช่วงวันเด็ก 10 ม.ค. 63
คพ.จัดคาราวานสิ่งแวดล้อม สร้างสุขประชาชน 8 ม.ค. 63
คพ. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 7 ม.ค. 63
คพ.จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและแก้ไข PM2.5 ในวันพรุ่งนี้ 6 ม.ค. 63
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แจง "พี่ติ๊ก เจษฎาภรณ์" จี้แก้ปัญหาการเผา 6 ม.ค. 63
คพ.ประสานเตรียมรับมือ PM2.5 จากการเดินทางกลับ กทม. หลังเทศกาลปีใหม่ 3 ม.ค. 63
คพ. ดำเนินโครงการลดมลพิษจากยานพาหนะ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 2 ม.ค. 63
10 อันดับข่าวมลพิษในประเทศไทย ปี 2562 2 ม.ค. 63
รมว.ทส. สั่งการให้ คพ.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค. 63
ข่าวคพ. รับทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไปกำจัดให้ถูกวิธี 2 ม.ค. 63
PCD has joined to stop using personal cars to work 2 ม.ค. 63
PCD monitored government buildings which 60% discharged waste water exceeded the standard ฯ 2 ม.ค. 63

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.