502 Bad Gateway


nginx
PCD : Declare Procurement
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
วันที่ 23 มี.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ จำนวน 31 คัน 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 36 รายการ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมออกกำลังกายจำนวน 2เครื่อง 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพาติชั่น (ผนังกั้น) พร้อมทาสีบริเวณลานจอดรถชั้น C 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จัดทำร่างกำกับ/ติดตามปัญหาอุตสาหกรรม พื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อชูชีพ จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป่าสพาย จำนวน 90 ใบ 19 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารละลายบัฟเฟอร์ จำนวน 3 รายการ 16 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ระยอง 16 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 400 ใบ 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่านเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 90 เล่ม 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม 14 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดการไหลของอากาศแบบดิจิตอล 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 6 รายการ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้า จำนวน 200 ใบ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการตรวจจับควันดำ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 61 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี 2560 8 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม 8 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องครอบลดเสียงพร้อมติดตั้ง 8 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง 7 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ 6 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 แห่ง 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหาปริมาณกำมะถัน 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำหรับงานโสตทัศนวัสดุและงานผลิตสื่อ จำนวน 3ชุด 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับการจักการขยะมูลฝอยจำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องแก้ว 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 43 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนฯ โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 400 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ จากกรุงเทพ-สมุทรสงคราม จำนวน 1 คันโดยวิธีเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดตั้งระบายอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตรวจวัดความเป็นอันตรายของสารเคมีในบรรยากาศจำนวน 3 เครื่อง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ 26 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเจาะจง 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และจอคอมพิวเตอร์ 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตรี่ไฟส่องสว่างฉุกเฉินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าวสารอันตรายและของเสีย จำนวน 3 ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดความเค็มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบชุดปรับเทียบอัตราการไหล (Orifice) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทเฉพาะเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์และตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องรถยนต์ 8 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมฯ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 8 สถานีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล้างถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สจน. จำนวน 1 คน 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย ลานจอดรถชั้น D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแพคกิ้วเพจวาล์วน้ำของท่อดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงพร้อมชุดกำเนิดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 38,977 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำเสียบนผิวจราจร โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนิทรรศการ และจัดสถานที่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าห้องโรงอาหารอาคารกรมควบคุมมลพิษ 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการระงับอุบัติภับเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการปกป้องประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองน้ำพร้อมเปลี่ยนของตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับพร้อมออกแบบ จำนวน 2,000 ใบและพิมพ์สติ๊กเกอร์ 1,000 ใบ 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร จำนวน 400 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.