Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


สิ่งพิมพ์ :ด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย
คูุ่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ ในประเทศไทย
คู่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย
คู่มือพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
การจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสารสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticides)
เอกสาร การคำนวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด
คู่มือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และแนวทางการจัดการในประเทศไทย
สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticides)
คู่มือการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย
คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน
คู่มือแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง (Monograph)
แนวทางการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
เอกสารเผยแพร่ "มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ"
คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ
คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
คู่มือประชาชนเพื่อการแยกขยะอันตรายจากชุมชน
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด(ฉบับปรับปรุง มกราคม 2550)
การจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในโลกตามแนวทางของอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน
รายงานสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (3 เล่ม)
ความรู้เกี่ยวกับปรอท
ภาพรวมการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี
คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย
คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย( เพื่อการขนส่ง )
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด
คู่มือเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสถานที่เก็บสารเคมีขนาดเล็ก


ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:14

国产成人无码网站,亚洲精品无播放器在线播放,婷婷综合缴情亚洲狠狠小说,五月天婷五月天综合网
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.